Rekenen met structurele indexcijfers

De structurele kostenontwikkeling tussen moment A en moment B wordt berekend volgens onderstaande formule, waarbij de kostenontwikkeling wordt weergegeven als een percentage.

          

Hieronder is een rekenvoorbeeld gegeven voor het berekenen van de structurele kostenontwikkeling. In de grafiek is het verloop van de structurele kostenontwikkeling weergegeven met een blauwe lijn.          

         

          

Deze afbeelding en berekening dienen slechts als voorbeeld en sluiten niet aan op de actuele situatie.

BDB Bouw(kosten)data, persoonlijk, compleet en op maat!
+31 (0) 88  426 16 00
info@bdb.nl

Cookie settings