Toepassen van indexcijfers

Toepassen van indexcijfers in een contract

Voor het verrekenen of het afkopen van loon- en prijswijzigingen gedurende het bouwproces is een breed scala van mogelijkheden en oplossingen voorhanden. Elk project kent haar meest optimale vorm. Bij het toepassen van indexcijfers zijn een aantal cruciale aspecten te benoemen, zoals de gestanddoeningstermijn van de aanbieding, de keuze en de tenaamstelling van de indexreeks, de verrekeningswijze, de start- en de einddatum en de te verrekenen componenten. In de publicaties ‘Loon- en prijswijzigingen tijdens het uitvoeringsproces’ en ‘Stabu Besteksteksten op basis van UAV 2012’ vindt u hierover meer. Een deskundig advies hierover is wel een vereiste.

Rekenen met indexcijfers

Bij het toepassen van indexcijfers is een correcte rekenwijze van essentieel belang. Voor veel klanten is dit geen dagelijkse kost. De rekenmethodiek is namelijk afhankelijk van het type indexcijfers dat u heeft afgenomen. Hieronder vindt u de rekenregels per type indexcijfers.

Wij helpen u graag hierbij. Neem contact met ons op voor een persoonlijk advies.

BDB Bouw(kosten)data, persoonlijk, compleet en op maat!
+31 (0) 88  426 16 00
info@bdb.nl

Cookie settings
Close cookie-settings

Change cookie settings

This website uses cookies. Cookies are used for, among other things, tracking statistics, storing preferences, optimizing this website, integrating social media and marketing purposes Read more about cookies and your privacy in our cookieverklaring. We use the types of cookies listed below.


We use these cookies to run the basic functions of this website and to gain insight into their use. These cookies never collect personal data. These cookies are necessary for the functioning of the website and are therefore always placed.

These cookies collect data so that we gain insight into the use and can further improve this website.

If you allow it, these cookies are used by providers of external content that can be displayed on this website. In some cases, this concerns marketing and / or tracking cookies, which record the behavior of visitors and display personalized advertisements on other websites based on this.