Rekenen met structurele indexcijfers

De structurele kostenontwikkeling tussen moment A en moment B wordt berekend volgens onderstaande formule, waarbij de kostenontwikkeling wordt weergegeven als een percentage.

          

Hieronder is een rekenvoorbeeld gegeven voor het berekenen van de structurele kostenontwikkeling. In de grafiek is het verloop van de structurele kostenontwikkeling weergegeven met een blauwe lijn.          

         

          

Deze afbeelding en berekening dienen slechts als voorbeeld en sluiten niet aan op de actuele situatie.

BDB Bouw(kosten)data, persoonlijk, compleet en op maat!
+31 (0) 88  426 16 00
info@bdb.nl

Cookie settings
Close cookie-settings

Change cookie settings

This website uses cookies. Cookies are used for, among other things, tracking statistics, storing preferences, optimizing this website, integrating social media and marketing purposes Read more about cookies and your privacy in our cookieverklaring. We use the types of cookies listed below.


We use these cookies to run the basic functions of this website and to gain insight into their use. These cookies never collect personal data. These cookies are necessary for the functioning of the website and are therefore always placed.

These cookies collect data so that we gain insight into the use and can further improve this website.

If you allow it, these cookies are used by providers of external content that can be displayed on this website. In some cases, this concerns marketing and / or tracking cookies, which record the behavior of visitors and display personalized advertisements on other websites based on this.