Rekenen met structurele én conjuncturele indexcijfers

De kostenontwikkeling op zowel structureel als conjunctureel niveau tussen moment A en moment B wordt berekend volgens onderstaande formule, waarbij de kostenontwikkeling wordt weergegeven als een percentage.


Hieronder is een rekenvoorbeeld gegeven voor het berekenen van de structurele en conjuncturele kostenontwikkeling. In de grafiek is het verloop van de structurele kostenontwikkeling weergegeven met een blauwe lijn en de conjuncturele kostenontwikkeling met een rode lijn.

Deze afbeelding en berekening dienen slechts als voorbeeld en sluiten niet aan op de actuele situatie.

BDB Bouw(kosten)data, persoonlijk, compleet en op maat!
+31 (0) 88  426 16 00
info@bdb.nl

Cookie settings