Van Bouwbesluit naar BBL

December 07, 2016 3217 keer bekeken

Met de introductie van de omgevingswet in naar verwachting 2018 worden de 117 Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) teruggebracht naar vier uitvoeringsbesluiten. Eén daarvan is het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl), deze vervangt het huidige Bouwbesluit.

Door het laten vallen van een aantal eisen, ontstaat er meer ontwerpvrijheid. Het gevolg is dat er naar nieuwe optimale mogelijkheden wordt gezocht voor een gebouw. Voor diverse aspecten zal dit consequenties hebben, waaronder de kosten en opbrengsten. De wijzigingen zijn vastgelegd in het concept Bbl dat op 1 juli 2016, net als de concepten voor het Omgevingsbesluit (Ob), het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) beschikbaar werd gesteld voor internetconsultatie, met als sluitingsdatum 16 september 2016.

In de publicatie “Van Bouwbesluit naar BBL” gaat BDB in op de mogelijke gevolgen van de wijzigingen in het concept Bbl voor zowel het commerciële als het maatschappelijke vastgoed. Daarbij beschouwen we niet alleen de kosten, maar kijken ook naar opbrengsten en duurzaamheid.

Klik hier voor het volledige artikel.

Mocht u vragen hebben, kunt u contact opnemen met BDB.

BDB Bouw(kosten)data, persoonlijk, compleet en op maat!
+31 (0) 88  426 16 00
info@bdb.nl

Cookie settings