Kostenconsequenties bouwbesluitwijzigingen 2015

December 17, 2014 1633 keer bekeken

De bouwbesluitwijziging die van toepassing is per 1 januari 2015 heeft een aantal eisen aangescherpt. Dit heeft gevolgen voor de hoogte van de bouwkosten.

Op 8 september jongstleden is het besluit getekend voor het wijzigen van het Bouwbesluit 2012. Dit is gepubliceerd in Staatsblad 342 van 2014. Deze bouwbesluitwijzigingen hebben onder meer betrekking op de aanscherping van de energieprestatie coëfficiënt (EPC) en de eisen voor thermische isolatie. Deze wijzigingen kunnen financiële consequenties hebben voor uw project.

BDB geeft inzicht in de financiële impact van deze wijzigingen op de BDB referentiebegrotingen om de eventuele financiële gevolgen te kunnen berekenen die binnen uw project verrekend kunnen worden. Deze financiële consequenties van de bouwbesluitwijzigingen komen boven op de reguliere structurele kostenontwikkelingen die weergegeven worden door de BDB Maandcijfers. Voor het volledige artikel, klik hier.

BDB Bouw(kosten)data, persoonlijk, compleet en op maat!
+31 (0) 88  426 16 00
info@bdb.nl

Cookie settings
Close cookie-settings

Cookie settings

This website uses cookies. Read more about cookies in our cookieverklaring.


These cookies never collect personal data and are necessary for the correct functioning of the website.

These cookies collect data so that we gain insight into the use and can further improve this website.

These cookies are used by providers of external content that can be displayed on this website. For example video, marketing- and/or tracking cookies.