Ruimte OK > Indexering financiële paragraaf Kwaliteitskader Huisvesting 2022

November 07, 2022 792 keer bekeken

Gemeenten en schoolbesturen kunnen vanaf nu weer beschikken over actuele cijfers voor de stichtingskosten van een schoolgebouw in het funderend onderwijs. BDB heeft in opdracht van kenniscentrum Ruimte-OK de financiële onderbouwing van het landelijke Kwaliteitskader Huisvesting geactualiseerd.

De onderbouwing geeft op basis van objectieve maatstaven inzicht in de kosten van de kwaliteitscriteria uit het Kwaliteitskader Huisvesting vergeleken met de wettelijke minimumnormen. Dit zowel voor een school in het Primair- als in het Voortgezet Onderwijs.

Ruimte-OK, 08-10-2022
Net als bij voorgaande jaren is er een onderscheid gemaakt tussen de VNG adviesnorm, kosten voor het referentieniveau bouwbesluit en referentieniveau Kwaliteitskader Huisvesting. Het laatste referentieniveau voldoet aan alle criteria die er gesteld worden aan toekomstbestendige huisvesting. Denk dan aan eisen die voortkomen uit het Klimaatakkoord (Sectorale Routekaart met o.a. duurzaamheidsambitie ENG), het Grondstoffenakkoord (circulariteit met o.a. flexibiliteit), de Gezondheidsrichtlijnen (Frisse Scholen met o.a. ventilatie) en beleid ten aanzien van kansengelijkheid (inclusiviteit en roegankelijkheid). Uit de financiële onderbouwing blijkt dat prijzen in anderhalf jaar tijd zo’n 12% zijn gestegen.

Klik hier om naar het Kwaliteitskader Huisvesting te gaan.

 

BDB Bouw(kosten)data, persoonlijk, compleet en op maat!
+31 (0) 88  426 16 00
info@bdb.nl

Cookie settings