Data

Wij voorzien u graag van de beste en economisch meest voordelige oplossing voor uw financiële bouwvraagstuk. We stellen uw informatiebehoeften centraal en bieden u een op maat gemaakte oplossing. U ontvangt van ons de data die aansluit bij uw project. Op deze pagina vindt u algemene informatie over onze bibliotheken en databestanden. Wilt u weten welke data u nodig heeft voor uw proces of project? Neem dan contact met ons op, wij geven u graag persoonlijk advies.

Voor het toepassen van databestanden is een breed scala van mogelijkheden en oplossingen voorhanden. Elk proces en/of project kent haar meest optimale vorm. Bij het toepassen van databestanden zijn een aantal cruciale aspecten te benoemen. De belangrijkste zijn uw primaire proces en uw informatiebehoeften. Een optimale aansluiting hierop is cruciaal voor het succes en een succesvolle implementatie hiervan.

Voor een groot deel van de vraagstukken kunt u gebruik maken van onze generieke databestanden. Deze generieke databestanden zijn gebaseerd op referenties voor de projecttypen nieuwbouw en onderhoud. Sluit uw proces of uw project grotendeels aan op de gehanteerde uitgangspunten van de gemonitorde referenties dan voldoen deze generieke databestanden aan uw vraagstelling. Op dit moment hebben wij referentiebestanden voor nieuwbouw, verduurzaming en onderhoud in ons assortiment. 

Bibliotheken en databestanden
De bibliotheken en databestanden van BDB geven inzicht in de kostenniveau van de objecten, de elementen en/of de lonen, materialen en materieel. Onze data kennen een veelvoud aan toepassingen, waaronder het opstellen, onderbouwen en actualiseren van bedrijfsvisies en beleidskaders, van business cases en investeringsbeslissingen, en van scenarioanalyses en probabilistische analyses, maar ook het onderbouwen en actualiseren van ramingen en begrotingen. 

De beste en economisch meest voordelige oplossing voor uw financiële bouwvraagstuk vraagt om een volledig dekkende en breed opgezette database. Uit deze informatiebron kunnen wij u iedere op maat gemaakte oplossing bieden. Wij beschikken over bouw(kosten)data voor:

  • Alle processen (traditioneel en BIM)
  • Alle sectoren (woning-, utiliteits- en gww-bouw);
  • Alle markten (overheid, onderwijs, gezondheidszorg etcetera)
  • Alle projecttypen (nieuwbouw, renovatie, herstel en verbouw en onderhoud);
  • Alle fasen (plan, realisatie, exploitatie en herdefinitie);
  • Alle projecten (generiek of project specifiek);
  • Alle abstractieniveau’s (van object tot specifiek loon of materiaal);
  • Alle momenten (verleden (vanaf 1914), heden en toekomst);
  • Alle datasoorten (absoluut en relatief)

BDB Bouw(kosten)data, persoonlijk, compleet en op maat!
+31 (0) 88  426 16 00
info@bdb.nl

Cookie settings