Toepassingen indexcijfers

Onze indexcijfers kennen een veelvoud aan toepassingen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Verrekenen van loon- en prijsstijgingen tijdens bouwproces;
  • Bepalen van afkoopsom van loon- en prijswijzigingen;
  • Onderhandelen over lonen en prijzen;
  • Indexeren van kostenbestanden;
  • Indexeren van herbouwwaarden en/of inboedelwaarden;
  • Waarderen van objecten;
  • Volgen van kostenontwikkelingen;
  • Bepalen van aanbestedingsrisico’s en/of –ruimten;
  • Verkrijgen van inzicht in aanbestedingsmarkt;
  • Bepalen van trendmatige of marktgevoelige ontwikkelingen.

 

BDB Bouw(kosten)data, persoonlijk, compleet en op maat!
+31 (0) 88  426 16 00
info@bdb.nl